Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Откриване на процедура за избор на ръководител на катедра "Приложна геодезия"

28.03.2024

Протоколи и декларация към процедурата за избор на ръководител на катедра "Приложна геодезия"Source: кат. Приложна геодезия