Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Връчване на дипломи на абсолвенти към Геодезически факултет

28.03.2024

На 15.04.2024 г. от 12,30 ч. в зала 120, Ректорат ще се проведе официалната церемония по връчване на дипломите на студентите от специалност УУЗИ, дипломирали се през месец ноември 2023 г., и от специалност "Геодезия", дипломирали се през месец януари 2024 г.Source: Деканат ГФ