Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Коригирани разписи на занятията на специалностите от ХТФ за летен семестър на учебната 2023-24 година

09.04.2024, Петър Филков

Коригираните разписи са с оглед отчитане на реалния брой на записаните студенти, групите и подгрупите в различните специалности и курсовете на обучение в ХТФSource: Хидротехнически факултет