Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

ХИДРОТЕХНИКАТА И БЪДЕЩЕТО – РАЗКАЗ ОТ ПРАКТИКАТА

01.06.2024

По негово предложение и със съдействието на деканата на Хидротехнически факултет
(ХТФ) при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) на 30.05.2024 год.
се проведе среща с инж. Данаил Дамов – директор на направление „Хидрология и хидравлика“
в канадската компания AtkinsRéalis. Срещата беше част от събитията посветени на 75
годишнината от основаването на ХТФ, чиято кулминация ще се състои на седми и осми
ноември тази година - https://75years-fhe.uacg.bg/.

Photo Gallery


На срещата присъстваха както студенти и членове на факултета, така и много приятели
на водата и на ХТФ – специалисти работили и работещи в областта на водите. Основната част
от събитието бе презентацията „ХИДРОТЕХНИКАТА И БЪДЕЩЕТО – РАЗКАЗ ОТ ПРАКТИКАТА“, която
инж. Дамов направи пред аудиторията. Презентацията бе последвана от интересна и
продължителна дискусия, по време на която участниците зададоха много въпроси на инж.
Дамов, правиха се коментари и предложения. За всички участници срещата се оказа много
интересна и вдъхновяваща, защото инж. Дамов е хидроинженер с богата и разнообразна
практика в областта на хидротехниката. Той е трето поколение хидротехник в тяхното
семейство, като интересното е, че дядо му е завършил своето висше образование в Германия
през 1921 год., а баща му в ХТФ. Вижда се, че повече от 100 години семейство Дамови работят
в областта на водите. Интересно също така е, че колегите му в Канада намират във фамилията
му смисъл в тази посока - Дамов = Dam of, сред тях в следствие на това те го имат за „син на язовира“.


Деканското ръководство благодари за отзивчивостта на инж. Дамов и неговата
готовност да помага на ХТФ, мястото от където и той е потеглил към хидротехниката, като се
надяваме да има време за още такива срещи с нашите студенти, когато пак е в София.


Благодарим също така на всички участвали в срещата, и лично на доайените ни проф.
Евелин Монев, проф. Румен Арсов, доц. Росица Николаева удостоили ни с присъствието си.Source: Деканат на ХТФ