Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Конструктивно инженерство

Конструктивно инженерство

Целта на магистърския курс по конструктивно инженерство е да осигури адек¬ватна на съвременните изисквания подготовка на бъдещите ...