Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения
Учебен план
Анотации

Магистърската програма има за цел да разшири и задълбочи познанията и ква¬лификацията на строителните инженери с бакалавърска и ...