Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Пътно строителство

Пътно строителство

 Предназначение на програмата: Съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления (ДВ, бр. 64/2002 ...