Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Инженерна екология

Инженерна екология

За учебната 2017/2018 година се въвежда новa бакалавърскa специалност – „Инженерна екология“ със срок на обучение 4 години в редовна форма на обучение.

В специалност „Инженерна екология“ се изучава тази част от дейността на хората, която е свързана със строителството, управлението, експлоатацията на инженерни системи и съоръжения (пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води, язовири, напоителни системи, водоснабдителни и канализационни системи) и влиянието им върху околната среда. Завършилите тази специалност имат разнообразни възможности за реализация като инженер - еколози в производствени предприятия и корпорации, министерства, общини, строителни фирми, експлоатационни предприятия и др.