Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство

Транспортно строителство

Специалността „Транспортно строителство“ е основна за УАСГ още от създаването му. В нея се обучават инженерни кадри за пътното и железопътното строителство. Обучението включва проектиране, строителството и поддържане на пътища, железопътни линии, метро, трамвайни линии, улици, мостове, тунели и други съоръжения.