Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Хидромелиоративно строителство

Хидромелиоративно строителство

Широкопрофилна инженерна специалност  (виж брошура) от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране".
От учебната 2017/2018 година "Хидромелиоративно строителство" е специализация към специалността "Хидростроителство".
Кандидатстването е съгласно правилника за приемане на студенти.


Хидромелиоративното строителство обхваща проучването, проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и системи за напояване и отводняване на земеделски земи, спортни терени, паркове, градини и дворни места, както и на корекции на реки във и извън населени места с цел борба с наводненията и вредното въздействие на водите.