Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Геодезия - регулирана професия

Геодезия - регулирана професия

Специалността „Геодезия” (първоначално под наименованието „Земемерно инженерство”) е една от първите две специалности, които се откриват през есента на 1942 г. със създаването на Висшето техническо училище (ВТУ) в България, т.е. това е специалност с вече 79 годишна непрекъсната история.

Традициите и репутацията на тази специалност, съчетана с покриването на Държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираните професии „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра“ и „Инженер в инвестиционното проектиране“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ означават само едно – възможност за 100 % професионална реализация и работа по специалността, както в страната, така и в чужбина.