Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ
Учебен план
Анотации

Магистърската програма по „УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ЧРЕЗ СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ (СИМ) / BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)“ е разработена в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2ОP001-2.016-0023/24.08.2021г. за „ПОДОБРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА АКАДЕМИЯ НА МВР В ПАРТНЬОРСТВО С ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, „УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР).

За контакти: инж. Росица Македонска – отговорник на магистърската програма, rmakedonska_fce@uacg.bg, тел. +359 882 047 722.