Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Инженерна екология / Описание

Описание

Инженерна екология - Магистър (MA) за бакалаври

Инженерна екология
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон +359 884 358 084; (+359 2) 963 52 45/798
E-mail dean_fhe@uacg.bg
Уебсайт https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

 Специалността „Инженерна екология“ е със срок на обучение 2 години (4 семестъра), в редовна форма на обучение. Тя е създадена като комбинация от традициите в обучението в УАСГ, пречупени през призмата на изискванията на новото време.

  • Мисия: Подготовка на специалисти, които да въвеждат естествените принципи на природата в сложния и замърсен свят, като използват най-съвременните световни подходи във всички области на екологията (чистотата на водата, въздуха, земята, почвата).
  • Средства: Модерни лаборатории с нова апаратура, преподаватели с активна практика, даващи възможност за работа както по български, така и по европейски и световни проекти след завършване.
  • Реализация: Нова за България специалност, изключително силно търсена в световен мащаб. Разнообразни възможности за практикуване – министерства, басейнови дирекции, работа по екологични европейски проекти и световни организации.