Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Геодезия - задочно - регулирана професия / Описание

Описание

Геодезия - задочно - регулирана професия - Магистър (MA)

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Геодезия - задочно - регулирана професия
Учебен план
Анотации

Геодезия  - задочно - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Адрес

1046, София,
бул. Христо Смирненски 1
Ректорат, етаж 2, 209Р

Телефон 0884 94 69 53
E-mail dean_fgs@uacg.bg

Нашата специалност „Геодезия” (първоначално под наименованието „Земемерно инженерство”) е една от първите две специалности, които се откриват през есента на 1942 г. със създаването на Висшето техническо училище (ВТУ) в България, т.е. това е специалност с вече 76 годишна непрекъсната история.

Знанията, уменията и компетенциите, които се придобиват по време на обучението, дават възможност на нашите студенти да се реализират професионално в: държавни, общински и частни фирми, банки, органи на държавна и местна власт, проектантски бюра, научно–изследователски звена и институти, средни и висши училища и др.

Много силен акцент в обучението е придобиването на необходимите знания и умения за работа със съвременни (гео)информационни технологии при набиране, визуализиране, съхранение, разпространение на данни/информация с цел изучаване на системата Земя – геоинформационни системи (ГИС), лазерно сканиране, глобални навигационни спътникови системи, тримерни/четиримерни и т.н. модели под/върху/над земната повърхност и др.

За всички свои студенти Геодезическият факултет при УАСГ осигурява:
• необходимия базов и специализиран софтуер за целия срок на обучението – MS Office, MS Excel, MS Power Point, MS Visio, MS Visual Studio, всички продукти и решения на Autodesk за професионално направление „Архитектура, стоителство и геодезия”, Quantum GIS, ТПЛАН, ТОБЕЛ, CADIS, Leica Office, продукти и решения на ESRI и Bentley (за територията на УАСГ), Trimble Business Center (за територията и базите на УАСГ), МКАД (за територията на УАСГ), специализирани решения и разработки на преподаватели от факултета и/или университета;
• висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор с университета и практическо обучение в реални условия;
• судентски мобилности за обучение и/или с цел практики в 25 университета от 16 държави в Европа по програма Erasmus+ на Европейския съюз в областта на висшето образование.