Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Водоснабдяване и канализация - задочно / Описание

Описание

Водоснабдяване и канализация - задочно - Магистър (MA)

Водоснабдяване и канализация - задочно
Факултет Хидротехнически факултет
Адрес

1046 София,
бул. Христо Смирненски 1
Корпус А, етаж 2, А-202

Телефон +359 884 358 084; (+359 2) 963 52 45/798
E-mail dean_fhe@uacg.bg
Уебсайт https://www.facebook.com/Faculty.of.Hydraulic.Engineering/

 В специалност „Водоснабдяване и канализация“ се обучават студенти в две специализации: „Пречистване на води“ и „ВиК мрежи и съоръжения“.


ВиК - Пречистване на води

  • Мисия: Изграждане на професионалисти, които да прилагат най-съвременните технологии за пречистване на води, като се грижат за опазването на водата като ресурс в България и по света.
  • Средства: Модерни лаборатории с нова апаратура, преподаватели с активна практика, даващи възможност за работа както по български, така и по европейски и световни проекти.
  • Реализация: Изключително престижна, добре платена и гъвкава специалност с възможности за практикуване в разнообразни аспекти (министерства, европейски проекти, търговия, проектиране, изграждане и експлоатация на пречиствателни станции). Пред дипломираните инженери се откриват широки възможности, между които работа без работно време, създаване на собствена фирма, ръководене на екип.

ВиК – Мрежи и съоръжения

  • Мисия: Подготвяне на експерти – хидроинженери, които да намират, оценяват и реализират най-благоприятните и ефективни решения на водните кризи, водоснабдяването и канализацията в световен мащаб.
  • Средства: Множество интересни практики и богат набор от съвременно оборудване, представящо нагледно всички процеси от ВиК мрежите и съоръженията. Активни преподаватели-практици, работещи по проекти в България и по света.
  • Реализация: Широко търсена специалност с утвърдени традиции и съвременни приложения. С възможност за работа по големи инфраструктурни проекти, търговия във водния сектор, проектиране и изграждане на сградни, противопожарни и улични мрежи, пряка и ръководна работа в експлоатацията и поддръжката на изградени ВиК системи. Пред дипломираните инженери се откриват широки възможности, между които работа без работно време, създаване на собствена фирма, ръководене на екип.