Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление на европейски инфраструктурни проекти (до 2019 г.)

Управление на европейски инфраструктурни проекти (до 2019 г.)

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление на европейски инфраструктурни проекти (до 2019 г.)
Учебен план
Анотации

Магистърската програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти” е нова за нашата страна и се изучава единствено в Геодезическия факултет на УАСГ.

Обучението в магистърската програма е насочено към управлението на европейски инфраструктурни проекти в съответствие с философията и функционирането на европейските програми и отговаря на съвременните насоки на развитие, фокусиращи се в тази област към интернационализация на инженерната инфраструктура, хармонизацията на инфраструктурните мрежи и опазването на околната среда.

Целта на магистърската програма е да подготви специалисти с компетентност по структурирането и разработването на предложения за европейски инфраструктурни проекти и притежаващи умения и знания да участват в техническото, административното и финансово управление и реализиране на дейностите по проекта. Образователните цели се реализират чрез задълбочаване на теоретичните познания и практическа подготовка в направленията – управление на проекти, регионално развитие, инфраструктурни компоненти и мрежи, законодателна рамка, кадастър и имотна регистрация, информационни технологии, опазване на околната среда.