Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Енергийна ефективност в строителството

Енергийна ефективност в строителството

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Енергийна ефективност в строителството
Учебен план
Анотации

Надвисналата над света климатична катастрофа прави ефективното използване на енергията особено важно. Сградите са сред най-големите енергийни консуматори и това трябва да се промени. Наближава срокът, в който България, като останалите страни от ЕС, трябва да подсигури всички нови сгради да имат близка до нулева консумация на енергия. Задачата не е лесна и за нея са нужни експерти, които да създават сгради с висока енергийна ефективност с помощта на подходящи архитектурни и строителни мерки, като интегрират в тях източници на възобновяема “зелена” енергия. Целта на настоящата магистърска програма е именно подготвянето на такива експерти по енергийна ефективност в строителството. Повече информация може да намерите на официалния уеб сайт на програмата http://eec.uacg.bg/