Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ
Учебен план
Анотации

Квалификационната характеристика на ОКС „магистър“ по специалност
„Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ“ и
учебният план на специалността отговарят на законовите разпоредби, както следва:

 ● Закон за висшето образование
 ● Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"
 ● Национален класификатор за професиите и нормативните документи за
прилагане на ЗВО в Р. България