Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Конструктивно инженерство

Конструктивно инженерство

Целта на магистърския курс по конструктивно инженерство е да осигури адек¬ватна на съвременните изисквания подготовка на бъдещите ...