Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Железопътно строителство

Железопътно строителство

         Дисциплината "Железопътно строителство" за специалност "Строителство на сгради и съоръжения" има за цел да допълни и повиши общите познания на бъдещите строителни инженери  с най-важното от областта на железопътната наука и практика. Тя дава знания относно стопанското значение, устройството, проектирането, строителството и експлоатацията на железопътните линии и жп транспорт.

         АНОТАЦИЯ

        Дисциплината "Железопътно строителство" за специалност "Строителство на сгради и съоръжения" има за цел да обогати техническа култура на строителните инженери със строителството на релсови пътища, железопътни гари и интермодални терминали. Тя дава знания относно стопанското значение, устройството, проектирането, строителството и експлоатацията на железопътните линии и жп транспорт.
         Разглеждат се основни принципни въпроси от: устройството на жп линии в план и надлъжен профил; геометрия на релсовите нишки; някои елементи от теглителните изчисления; конструирането на горното и долното строене на железния път; видовете изкуствени съоръжения по жп трасетата; мястото на железопътния транспорт в системата на промишления транспорт.
         Курсовият проект включва основни въпроси от проучването и проектирането на жп трасетата и съоръженията към тях, сравнението на железопътни варианти както и въпроси от построяването.
          Получените познания са ориентирани към подготовката на строителни инженери, които да могат самостоятелно, творчески и на съвременно техническо равнище да решават задачи от проектирането и строителството на нови и реконструкцията на съществуващи железопътни линии.
 

Конспекти


Учебни материали
Курсови задачи и задания


Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-020)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(021-040)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(041-060)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(061-080)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(081-100)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(101-120)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(121-140)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(141-166)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(200-215) AOE
Задания по ЖС за ССС AOE - 2022

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща