Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Железопътно строителство

Железопътно строителство
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Златка Денчева

Дисциплината има за цел да допълни и повиши общите им познания и техническа култура с най-важното от областта на железопътната наука и практика. Тя дава знания относно стопанското значение, устройството, проектирането, строителството и експлоатацията на железопътните линии и жп транспорт. Разглеждат се основни принципни въпроси от : устройството на жп линии в план и надлъжен профил; геометрия на релсовите нишки; някои елементи от теглителните изчисления; конструирането на горното и долното строене на железния път; видовете изкуствени съоръжения по жп трасетата; мястото на железопътния транспорт в системата на промишления транспорт.

Конспекти


Учебни материали
Курсови задачи и задания


Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-020)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(021-040)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(041-060)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(061-080)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(081-100)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(101-120)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(121-140)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(141-166)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(200-215) AOE
Задания по ЖС за ССС AOE - 2022

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща