Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Учебна практика по сградостроителство

Учебна практика по сградостроителство

Запознаване с основните конструкции, елементи и детайли на сградата чрез посещения на обекти в строеж, изпълнявани с различни строителни системи, разглеждане и анализ на местостроежа и усвояване на метод на проучване и заснемане на конструкции и детайли.

Информация

Указания [do-110707.03.sgrdo.am-указания]
указания за приложението на наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с провеждането на учебните практики по „архитектурни конструкции” и „сградостроителство”.