Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Архитектурни конструкции - I преддипломен проект

Архитектурни конструкции - I преддипломен проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Технология на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Допълнителен език Френски, английски, немски, руски

Студентът получава умения и знания за комплексно проектиране на сграда в идейна фаза с отчитане на мястото и ролята на архитектурните конструкции и технология в архитектурната композиция и форма.

Книги


Други