Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Архитектура / Дисциплини /

Обществени сгради - специализиран курс

Обществени сгради - специализиран курс
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Обществени сгради
Водещ преподавател проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
Допълнителен език английски

Преподават се знания за проектираните в съответния семестър типове сгради; задълбочават се познанията по особеностите и многостранността на обществените сгради. В курса се включват лектори, имащи отношение към изясняване на функцията, изпълнението и ползването на сградите. Във втората част на курса се акцентира върху "философията", символиката и пр. концептуални и творчески проблеми. Студентите овладяват концептуалните основи на Обществените сгради и способността за значима мотивация на творческото поведение.

Учебни материали

Записки от лекции
ас. д-р арх. Игнат Тодоров