Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Архитектура / Дисциплини /

Икономика на строителството и архитектурата

Икономика на строителството и архитектурата
Специалност Архитектура
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател доц. д-р инж. Стефан Йотов
Допълнителен език английски

Основи на пазарната микроикономика и проявлението им в строителството. Инвестиции и инвестиционни проекти и тяхната икономическа ефективност. Икономическа и социална оценка на архитектурните проектни решения. Икономически проблеми на сградостроителното архитектурно проектиране. Фирми и фирмена организация в строителството и архитектурата. Ресурсно обезпечаване, стопанска отчетност и анализ на производствено-стопанската дейност на строително-монтажните фирми. Цени и ценообразуване в строителството. Определяне на стойността на строителни обекти.