Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Железници (общ курс)

Железници (общ курс)
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Златка Денчева

За студентите от специалност "Транспортно строителство", специализация "Пътно строителство" дисциплината има комплексен характер и обхваща материя, свързана с нормалните жп линии и с висящите въжени линии. Лекционният курс и упражненията са насочени към даване на знания по проектирането и строителството на двата вида линейни инженерно-транспортни съоръжения, които заедно с обучението по пътища ще подготвят бъдещите строителни инженери по пътно строителство за решаване на комплексни транспортни проблеми, свързани с цялостното изграждане и използване на транспортната мрежа на страната.

Публикации


Конспекти


Учебни материалиКурсови задачи и задания


Общ курс по ЖС - Задания ССС №(121-140)
Задания по ЖС за ССС - 2023

Правила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща

Други