Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Проектиране и строителство на железопътни линии

Проектиране и строителство на железопътни линии
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Стойо Тодоров

Дисциплината дава знания на студените относно устройството, развитието и стопанското значение на железопътния транспорт. Студентите изучават: теглителните изчисления; устройство на трасето в план и надлъжен профил; проектиране и трасиране на железопътни линии; икономически и технически проучвания и сравнение на вариантни трасета; основни технологии и схеми прилагани при строителство на железопътни линии. След завършване на курса по "Проектиране и строителство на жп линии", студентът може самостоятелно и в колектив, да решава задачи от проектирането и строителството на нови и реконструкцията на съществуващи железопътни линии.

Конспекти

Проектиране и строителство на жп линии
проф. д-р инж. Стойо Тодоров

Учебни материали
Курсови задачи и заданияПравила за заверка

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща