Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Железопътно строителство

Железопътно строителство
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Железници
Водещ преподавател доц. д-р инж. Златка Денчева

Дисциплината има за цел да допълни и повиши общите им познания и техническа култура с най-важното от областта на железопътната наука и практика. Тя дава знания относно стопанското значение, устройството, проектирането, строителството и експлоатацията на железопътните линии и жп транспорт. Разглеждат се основни принципни въпроси от : устройството на жп линии в план и надлъжен профил; геометрия на релсовите нишки; някои елементи от теглителните изчисления; конструирането на горното и долното строене на железния път; видовете изкуствени съоръжения по жп трасетата; мястото на железопътния транспорт в системата на промишления транспорт.

Конспекти


Учебни материали

Курсови задачи и задания


Общ курс по ЖС - Задания ССС №(001-050)
Задания по ЖС за ССС - 2021

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(051-100)
Задания по ЖС за ССС - 2021

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(101-150)
Задания по ЖС за ССС - 2021

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(151-200)
Задания по ЖС за ССС - 2021

Общ курс по ЖС - Задания ССС №(201-230) AOE
Задания по ЖС за ССС - 2021 - англ.


Правила за заверка

Информация за дистанционно обучение за ССС
Информация за провеждане на обучението и материали за изготвяне на проекта по ЖС

КОДИРОВКА И НОМЕРИРАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
Наименоване на проектните файлове и писма по електронна поща