Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Транспортно строителство / Дисциплини /

Аеродрумно строителство

Аеродрумно строителство
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Петър Стефанов

След завършване на лекционния курс студентът придобива умение да: разработва предпроектни проучвания за избор на мястото за летище; проектира летище; изготвя технологичен проект за строителство; определя показателите на ACN / PCN; оразмерява аеродрумните конструкции по няколко метода (вкл. и препоръчано от ICAO).

Информация