Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Поддържане и реконструкция на пътища

Поддържане и реконструкция на пътища
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Петър Стефанов

След завършване курса на обучение студентът придобива умение да: разработва системи за управление на пътна мрежа и настилки; обследва и оценява експлоатационното състояние на настилките; планира ремонтните работи; изготвя технологически проекти за ремонти на пътищата и ръководи технологичния процес на изпълнението им.

Информация