Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Естетика

Естетика
Специалност Архитектура
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Обществени науки
Водещ преподавател гл.ас. Саша Атанасова
Допълнителен език английски

Предлаганият лекционен курс има за цел да обогати философско-естетическата култура на студентите по архитектура. Без да натрапва каквито и да е правила и норми естетиката косвено подпомага дейността на архитекта като разширява кръгозора му, развива интелекта му, подхранва и облагородява неговия талант. Изучаването на естетическата проблематика спомага за "зареждането" на студентите с ценни идеи, формира теоретичен вкус към естетичното, умения за концептуално и критично мислене, нагласа за по-ярка изява на тяхната интелектуалност.