Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

История на философията

История на философията
Специалност Архитектура
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Обществени науки
Водещ преподавател ас. Анжелика Динкова
Допълнителен език френски

Лекционният курс проследява основните направления в развитието на европейската философска мисъл във времето. Изявяват се връзките и паралелите между отделните направления, отношенията на прекъснатост и непрекъснатост в мисловната традиция, онова, което се идентифициран като "западен тип мислене". Акцентира се върху основните познавателни нагласи, създадени от древногръцката философска традиция, тяхната еволюция и трансформация под въздействие на християнството, бавното еманципиране на философското познание от теологията, разгръщането на класическата философия в ХVІІ и ХVІІІ в.

Книги