Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Маркетинг

Маркетинг
Специалност Архитектура
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Обществени науки
Водещ преподавател доц. д-р Анета Маричова
Допълнителен език английски

Курсът по маркетинг е посветен на изучаването на традиционните и съвременни аспекти на маркетинга, различните маркетингови концепции, влиянието на елементите на маркетинговата среда и на различните маркетингови действия и ролята на маркетинговия мениджър за развитието на фирмата. След завършване на обучението си по "Маркетинг" студентите ще познават основните маркетингови принципи, ще могат да дефинират ключови понятия и ще могат да вземат необходимите маркетингови решения за фирмата.