Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Обща теория на пазарното стопанство

Обща теория на пазарното стопанство

Основна цел на обучението по дисциплината “Обща теория на пазарното стопанство“ е да формира у студентите система от знания за основните категории на икономическата теория. След обучението, завършилите ще могат самостоятелно да анализират заобикалящата ги икономическа среда, да вникват в механизмите на нейното функциониране, и да стигат до правилни икономически решения за осъществяване на ежедневната си дейност. Натрупаните знания по “Обща теория на пазарното стопанство” са основа и за пълноценно усвояване за такива дисциплини като, маркетинг, мениджмънт, финанси, предприемачество.