Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Теория на ценностите

Теория на ценностите
Специалност Архитектура
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Обществени науки
Водещ преподавател гл.ас. Саша Атанасова
Допълнителен език френски

Основно съдържание на предлагания курс по Теория на ценностите са утвърдените в историята на цивилизацията и съхранили своята значимост в съвременността общочовешки ценности. В условията на духовната криза на човечеството аксеологичната проблематика е в действителност актуална хуманистична проблематика, свързана с правата на човека за индивидуалност, свобода и достойно съществуване. Триадата от ценности – истина, свобода и любов, заема първостепенно място в скалата на ценностните измерения на съвременния човек.