Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Теория на ценностите

Теория на ценностите

Теорията на ценностите е наука, която откликва на духовните потребности на намиращия се в дълбока криза съвременен човек. Предлаганият курс разкрива възможности за обогатяване на хуманитарната култура на студентите и утвърждаване на тяхната ценностна система. В резултат на обучението по дисциплината “Теория на ценностите” студентите се учат да влизат в диалог, да взаимодействат помежду си, да бъдат комуникативни. Тя спомага за изграждане у студентите на ценностна система, основана на общочовешкото и непреходното.