Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Социални отношения

Социални отношения

Курсът въвежда студентите в проблематиката на модерните социални теории. Разискват се основни въпроси на социалното структуриране - типове социални общности, институции, обществени регулатори. Дискутират се средствата за избягване на конфликтите и постигане на съгласие в съвременните общества, за поддържане на баланса между гаранциите на индивидуалните свободи и отстояването на обществения интерес. Курсът предлага на студентите познания за механизмите на управление в модерното общество, за отношенията между държава и гражданско общество, за връзките между политика и власт, утвърждава ценността на понятията гражданин и гражданско съзнание.

Книги


КонспектиУчебни материали

Kultura
Todor Todorov