Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Философия на културата и религията

Философия на културата и религията

Знанията по тази дисциплина дават умения за избор на позиция в културното и социално пространство на средата. Студентите придобиват ориентация за протичащите културни процеси и практически критерии за адаптивно социокултурно поведение. Могат да идентифицират глобални културни феномени, имащи динамична историческа доминация като тип човешка духовност - митология, религия, философия, наука. Усвояват възможност за проследяване механизма на практически изграждани ценности , което им помага да определят културното си присъствие в жизнената и професионална среда.

Публикации


Конспекти


Учебни материали


Kultura
Todor Todorov


Семинар-култура
Тодор Тодоров