Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Философия на културата и религията

Философия на културата и религията

Курсът има за цел да очертае основните линии на развитие на европейската културна история и оформянето на европейския културен модел. Проследява се живота на идеите и институциите, оформящи европейската културна идентичност и точките на прекъснатост, сблъсък и конфликт с "чужди" културни светове. Курсът позволява на студентите да осмислят както единството, така и успоредиците в историята на Европейския континент, нейните вътрешни взаимовръзки и разгръщането й в единен цивилизационен процес. Учи да анализират историческите факти, да разбират логиката на културната приемственост и затрудненията пред конструирането на идентичност в днешния свят.

Конспекти