Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Стоманени мостове – II част

Стоманени мостове – II част
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател проф. д-р инж. Енчо Дулевски
Допълнителен език Английски

Положилите успешно изпит по дисциплината ще познават конструкциите, изчислението, детайлирането и начина на монтаж на различни системи главни носачи, а именно: пълностенни греди, кутиени греди - прости и непрекъснати, дъгови конструкции, вантови конструкции, висящи конструкции. Ще са запознати с особеностите на криволинейните и коси в план мостови конструкции.