Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Транспортно строителство / Дисциплини /

Въжени линии

Въжени линии
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Юлиан Тотев
Допълнителен език английски, руски

Учебната дисциплина "Въжени линии" е профилираща. След изучаването й и успешното полагане на съответния изпит студентите са в състояние сами да решават проблемите, свързани с проектирането, оразмеряването и изпълнението на пътническите и товарните въжени линии, както и на ски-влековете. Знанията, получени по време на следването чрез изнасянето на лекции, дигитално онагледяване, посещение на обекти и направата на курсов проект, дават възможност на бъдещите инженери по транспортно строителство за една успешна реализация като проектанти и изпълнители на този специфичен вид транспортни системи.