Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Обследване и изпитване на транспортни съоръжения

Обследване и изпитване на транспортни съоръжения
Специалност Транспортно строителство
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Димов

Дисциплината дава достатъчен минимум от знания и умения на бъдещите строителни инженери по транспортно строителство как да анализират действителното напрегнато и деформирано състояние на конструкциите на мостове и съоръжения при експлоатацията им и как да оценяват качеството на изпълнените техни елементи и връзки чрез безразрушителни изпитвания. Да правят правилни изводи въз основа на освидетелствуване и обработка на резултати от проведени натурни или моделни изпитвания относно годността им за експлоатация или за необходимостта от тяхното саниране или усилване.