Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Транспортно строителство / Дисциплини /

Дескриптивна геометрия

Дескриптивна геометрия
Специалност Транспортно строителство
Факултет Геодезически факултет
Катедра Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика
Водещ преподавател ас. мат. Ирена Първанова
Допълнителен език английски, френски

Чрез дескриптивната геометрия студентите получават знания за основните проекционни методи-Монжова проекция, аксонометрия и котирана проекция, които дават на бъдещите инженери интелектуалната способност за възприемане на пространството и принципите за графичното му представяне. Изучават се методи за изобразяване на тела, за равнинни сечения на тела и взаимно пресичане, за изобразяване на пътища в топографска местност.

Конспекти


Правила за заверка