Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Инженерно - строителна графика

Инженерно - строителна графика

В курса се изучават стандартизирани изисквания, принципи и правила необходими за изпълнение и четене на графичната част от техническата документация в строителството, независимо от начина на реализацията и (на ръка, с компютър и т. н. ). Целта на курса е студентите да получат необходимите начални знания и умения за изпълнение и четене на графични документи съгласно изискванията на съществуващи и най-нови, хармонизирани с тези на ISO стандарти.

Курсови задачи и задания