Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Рисуване и моделиране

Рисуване и моделиране

Рисуване: Форма и пространство. Ориентация на пространството с изобразителни средства в принципите на формалната композиция. Функции на цвета – пространствена, структурна, изобразителна. Техники при рисуването – с акварел, темпера и пастел. Цвят, линия, фактура. Самостоятелни и творчески решения с тези изразни средства.

Моделиране: Форма и формообразуване. Общо и специфично формообразуване. Организация на пространството – от математическото пространство към архитектурното. Моделиране на пространствени структури. Методики за анализ на пространствените структури.

Книги