Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт
Специалност Архитектура
Факултет Департамент Приложна лингвистика и Физическа култура
Катедра Физическо възпитание и спорт
Водещ преподавател ст.преп. Сашо Ценов

Теоретични беседи: роля на спорта в учебната и трудова дейност; средства и методи за развитие на двигателните качества; история, техника и сътезателни правила на изучавания спорт; първа помощ при спортни травми и злополуки. Практика: обща спортна, профилирана спортна и спортно-състезателна подготовка; техника на вида спорт; развитие на физическите качества - повишаване на дееспособността; приложни двигателни умения и навици, целесъобразно използване на свободното време за активен отдих; лечебна физкултура; извънаудиторна спортно-състезателна дейност, учебно-тренировъчни лагери и др.