Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Английски език

Английски език
Специалност Транспортно строителство
Факултет Департамент Приложна лингвистика и Физическа култура
Катедра Приложна лингвистика
Водещ преподавател доц. д-р Боян Алексиев

Студентите могат да изберат 1 от 4 нива на изучаване на езика: Ниво 1: 135 часа общоупотребим и 45 часа специализиран английски. Ниво 2: 120 часа общ английски и 60 часа специализиран английски. Ниво 3: 90 часа общ и 90 часа специализиран английски. Ниво 4: 180 аудиторни часа специализиран английски език. Основната цел на курса е студентите да придобият комуникативна компетентност за ползване на литература по специалността и говорни умения в професионални ситуации. Използват се съвременни текстови и аудио-визуални материали, съдържащи теми от основните специалности, изучавани в Университета по архитектура, строителство и геодезия.