Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Немски език

Немски език

Студентите могат да изберат 1 от 2 нива на изучаване на езика: Ниво 1: 135 часа за изучаване на общ и 45 часа за специализиран език. Ниво 2: За студенти с добра обща предварителна езикова подготовка. Включва 45 часа обобщен преговор на лексика и граматика и 135 часа специализиран език. Общият език се преподава по оригинални немски системи, а специализираният – по учебник, разработен за нуждите на УАСГ. Основната цел е постигане на свободно ползване на немски език, съчетано с формиране на умения за работа със специализирана научно-техническа литература и професионално общуване в областите на архитектурата, строителството и геодезията.