Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Френски език

Френски език

Студентите могат да изберат 1 от 2 нива на изучаване на езика: Ниво 1: 135 часа за изучаване на общ и 45 часа за специализиран език. Ниво 2: За студенти с добра обща предварителна езикова подготовка. Включва 45 часа обобщен преговор на лексика и граматика, 90 часа специализиран език и 45 часа контролирана индивидуална работа. Общият език се преподава по оригинални френски системи, а специализираният – по учебник, разработен за нуждите на УАСГ /обща част и раздели по специалности/. Основната цел е постигане на свободно ползване на френски език, съчетано с формиране на умения за работа със специализирана научно-техническа литература и професионално общуване в областите на архитектурата, строителството и геодезията.