Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Градско движение и проектиране на улици

Градско движение и проектиране на улици
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Пътища и транспортни съоръжения
Водещ преподавател гл.ас. инж. Тодор Тодоров

В дисциплината се разглеждат основни въпроси от моделирането, управлението и организацията на градското движение, целите и насоките за развитие на транспортната инфраструктура на населените места, като част от общата инженерна инфраструктура. Отделя се специално внимание на въпросите, свързани с проектиране на улични настилки и елементите от уличната техническа инфраструктура. След завършване на курса на обучение, студентите ще могат да прилагат придобитите знания и умения при проектиране на улици, улични кръстовища и възли.

Информация