Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Урбанизъм - II преддипломен проект

Урбанизъм - II преддипломен проект

Проектът се развива като продължение на разработката от І преддипломен проект. Обхващат се нови нива на проектна работа - функционално-пространствена структура на града и морфологична урбанистично-архитектурната структура.